Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установ

Директор - Цвєтаєва Тетяна Євгенівна (з 23.02.2022 року)

Головний бухгалтер - Добровольська Ірина Олександрівна

Наглядова рада не створювалась.
Відомості про відокремлені підрозділи:  Відокремлені підрозділи відсутні.