Перелік послуг

Згідно Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи серії ФК №501 від 30.09.2014р ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АБЕКОР» (далі – Фінансова установа або ФК Абекор) є небанківською фінансовою установою.

Відповідна інформація також підтверджується відомостями Державного реєстру фінансових установ, знаходиться на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України https://kis.bank.gov.ua/ та містить інформацію про ФК Абекор. Для цього в «Загальні параметри пошуку» «Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ» зазначити код ЄДРПОУ Фінансової установи 39287145 та здійснити пошук.

Фінансовою установою надаються наступні фінансові послуги:

1. Переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

Надається на підставі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, що видана Фінансовій установі Національним банком України за рішенням № 28 від 22.06.2015 року (строк дії: безстрокова)). Відповідні відомості внесені Національним банком України до Державного реєстру фінансових установ згідно витягу з нього від 17.02.2021р.;

2. Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Надається на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредит, що видана Фінансовій установі розпорядженням Нацкомфінпослуг №3339 від 01.08.2017 року (строк дії: безстрокова). Відомості про яку розміщено в Державному реєстрі фінансових установ, що знаходиться на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, посилання на який зазначено вище;

3. Надання гарантій та поручительств.

Надається на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання гарантій та поручительств, що видана Фінансовій установі розпорядженням Нацкомфінпослуг №2940 від 27.06.2017 року (строк дії: безстрокова). Відомості про яку розміщено в Державному реєстрі фінансових установ, що знаходиться на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, посилання на який зазначено вище;

4. Факторинг,

Надається на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання послуг факторингу, що видана Фінансовій установі розпорядженням Нацкомфінпослуг № 2451 від 09.06.2017 року (строк дії: безстрокова). Відомості про яку розміщено в Державному реєстрі фінансових установ, що знаходиться на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, посилання на який зазначено вище;

5. Фінансовий лізинг.

Надається на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання послуг фінансового лізингу, що видана Фінансовій установі розпорядженням Нацкомфінпослуг № 2941 від 27.06.2017 року (строк дії: безстрокова). Відомості про яку розміщено в Державному реєстрі фінансових установ, що знаходиться на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, посилання на який зазначено вище.

Порядок та умови надання вищезазначених фінансових послуг, розміщено на окремих веб-сторінках цього сайту ФК Абекор щодо кожної фінансової послуги.