Переказ коштів

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АБЕКОР» (Скорочене найменування: ТОВ «ФК «Абекор». Далі по тексту іменується – ФК Абекор), код за ЄДРПОУ 39287145, місцезнаходження: 04080, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 82а, корп. Б, офіс 312), надає фінансові платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунків у національній валюті (далі – переказ коштів) на підставі ліцензії, що видана Національним банком України за рішенням № 28 від 22.06.2015 року (строк дії: безстрокова).

Відповідні відомості про ФК Абекор внесені Національним банком України до Державного реєстру фінансових установ, який оприлюднено (можна переглянути) на офіційному сайті Національного банку України https://kis.bank.gov.ua/.

В ФК Абекор відсутні відокремлені підрозділи (пункти надання фінансових послуг).

ФК Абекор є учасником наступних платіжних систем (далі разом та кожен окремо іменуються – платіжна система):

  • прямий учасник:

ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» (далі – ВПС), оператором якої є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА», код за ЄДРПОУ 35780941. Гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку https://bank.gov.ua/ua/payments/payment-systems/a8f7174ad41944937cc9f604e3476ad8 Дата включення ФК Абекор до Реєстру: 01.12.2015;

ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ "FLASHPAY" (далі – FLASHPAY), оператором якої є ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФАМІЛЬНИЙ", код за ЄДРПОУ 20042839. Гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку https://bank.gov.ua/ua/payments/payment-systems/feee2fd489198a6b0a8372519bf91a10  Дата включення ФК Абекор до Реєстру: 29.11.2018;

  • непрямий учасник:

МІЖНАРОДНОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ "MasterCard", оператором якої є Mastercard International Incorporated. Гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку https://bank.gov.ua/ua/payments/payment-systems/8c01297f1693f449128451a25feaeaf2 Дата включення ФК Абекор до Реєстру як непрямого учасника: 10.11.2017;

МІЖНАРОДНОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ "Visa", оператором якої є Visa International Service Association. Гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку https://bank.gov.ua/ua/payments/payment-systems/e48247d63984aa482285bee70ff8e2b3 Дата включення ФК Абекор до Реєстру як непрямого учасника: 10.11.2017.

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ!

До укладання Вами договору про надання платіжних послуг з переказу коштів з ФК Абекор без відкриття рахунку, Вам необхідно ознайомитися з інформацією ч. 1 ст. 30 Закону України «Про платіжні послуги» що надається ФК Абекор на безоплатній основі шляхом доступу до вебсторінок цього вебсайту ФК Абекор, що та з нижчезазначеною інформацією про платіжну послугу з переказу коштів:

Надання послуг з переказу коштів здійснюється ФК Абекор виключно на території України, за виключенням: тимчасово окупованих територій, що тимчасово не контролюються українською владою; території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII; населених пунктів Донецької та Луганської областей, що розміщені на території проведення Операції об'єднаних сил (ООС) на яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження.

 

Для надання послуг з переказу коштів ФК Абекор використовує:

- платіжний сервіс(вебсайт) в мережі Інтернет: https://easypay.ua;

- платіжний(мобільний) застосунок: - easypay.

Програмно-технічні комплекси самообслуговування (далі – ПТКС), наразі в ФК Абекор відсутні та не використовуються для надання послуг з переказу коштів.

Під час надання послуг з переказу коштів ФК Абекор використовує торговельну марку (знак для товарів та послуг) на підставі Ліцензійного договвору на використання знаків для товарів та послуг (торгівельних марок) easypay №02/10-17Л від 02 жовтня 2017 року.

 

Ознайомитися з описом основних характеристик платіжної послуги з переказу коштів, що викладені ФК Абекор згідно узгодженої Національним банком України інформаційної довідки щодо умов та порядку надання послуг із переказу коштів від 17.09.2021р.

Прядок та умови надання платіжної послуги з переказу коштів визначено:

- Правилами про переказ коштів ФК Абекор

та

  • Договором про надання послуг з переказу коштів (далі – Договір), на підставі якого користувачу надаються послуги з переказу коштів, що укладається для виконання ФК Абекор платіжної(них) операції(цій) з переказу коштів:

- на його пристрої, що використовується ним при ініціюванні переказу коштів в безготівковій формі через вебсайт https://easypay.ua;

- на моніторі ПТКС, через який ним ініціюється переказ коштів в готівковій формі – наразі ФК Абекор не виконує перекази через ПТКС.

Інформація про строк дії Договору, порядок внесення змін до Договору, умови припинення Договору, викладена по його тексту, що розміщений на цій вебсторінці за вищевикладеними посиланнями. Збільшення фіксованої процентної ставки (розміру комісії) за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги заборонено.

Форма та порядок надання згоди платника на виконання платіжної операції/порядок прийняття до виконання платіжної інструкції надавачем платіжних послуг та настання моменту безвідкличності платіжної інструкції:

Договір є укладеним(акцептованим) користувачем-фізичною особою після надання ним «Згоди з умовами Договору», яка є наданою, у разі вчинення ним усіх дій по ініціюванню платіжної операції та надання ним згоди на виконання ФК Абекор цієї платіжної операції:

а) при ініціюванні переказу коштів в безготівковій формі з використанням електронного платіжного засобу:

- ознайомлення платником(ініціатором) з інформацією та умовами договору про надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку;

- заповнення та надання платником(ініціатором) всіх реквізитів платіжної інструкції (введення даних електронного платіжного засобу платника та/або отримувача(в тому числі шляхом сканування QR-коду або з використанням відповідних функцій платіжного пристрою) за допомогою інтерфейсу платіжного сервісу(вебсайт) в мережі Інтернет https://easypay.ua або платіжного(мобільного) застосунку easypay, або ПТКС (відображаються користувачу при ініціюванні ним кожного окремого переказу коштів);

- обрання(натискання) платником(ініціатором) в меню, яке відображається на моніторі пристрою, програмної кнопки «Оплатити» /«Сплатити» тощо. Введення платником(ініціатором) оtp-коду, отриманого ним від банка-емітента електронного платіжного засобу, для підтвердження виконання цього переказу коштів (якщо це передбачено умовами договору між еквайром та ФК Абекор). Що є згодою на виконання платіжної операції/згодою з умовами Договору.

б) при ініціюванні переказу коштів в готівковій формі за допомогою ПТКС (наразі ФК Абекор не виконує перекази в готівковій формі через ПТКС):

- ознайомлення платником(ініціатором) з інформацією та умовами договору про надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку;

- заповнення та надання платником(ініціатором) всіх реквізитів платіжної інструкції за допомогою інтерфейсу ПТКС(відображаються користувачу на моніторі ПТКС при ініціюванні ним кожного окремого переказу коштів);

- внесення платником(ініціатором) готівки до ПТКС;

- обрання(натискання) платником(ініціатором) в меню, яке відображається на моніторі ПТКС, програмної кнопки «Оплатити»/«Сплатити» тощо. Що є згодою на виконання платіжної операції/згодою з умовами Договору.

Переглянути форму платіжної інструкції на переказ готівки.

Відкликання згоди платника на виконання платіжної операції (право користувача на відмову від договору, строк і інші умови використання цього права):

ФК Абекор має право відмовити користувачу у прийнятті наданої ним платіжної інструкції лише за наявності законних підстав для відмови. ФК Абекор негайно повідомляє про це платника(ініціатора) із зазначенням причини відмови та обов’язковим посиланням на норми законодавства. У разі відмови ФК Абекор у прийнятті наданої платником платіжної інструкції з будь-яких причин така платіжна інструкція вважається неприйнятою до виконання. ФК Абекор несе передбачену законодавством відповідальність за шкоду, заподіяну платнику у разі відмови у прийнятті наданої ним платіжної інструкції без законних підстав.

ФК Абекор вважається таким, що виконав належним чином платіжну операцію, якщо така операція виконана на користь отримувача відповідно до унікального ідентифікатора, зазначеного ініціатором у платіжній інструкції.

Відкликання згоди платника на виконання платіжної операції:

Згода на виконання платіжної операції (пов’язаних між собою платіжних операцій) може бути відкликана платником у будь-який час, але не пізніше настання моменту безвідкличності платіжної інструкції. У разі відкликання згоди на виконання платіжної операції така платіжна операція вважається неакцептованою. У разі відкликання згоди на виконання пов’язаних між собою платіжних операцій такі подальші виконані платіжні операції вважаються неакцептованими.

Платіжна інструкція може бути відкликана тільки в повній сумі переказу коштів:

- платником - до моменту списання коштів з рахунку платника;

- платником - до настання дати валютування(зазначена платником у платіжній інструкції дата, починаючи з якої кошти, що становлять суму платіжної операції і переказані платником отримувачу, переходять у власність отримувача), за умови надання розпорядження про відкликання платіжної інструкції до кінця операційного часу 23 годин 59 хвилин 59 секунд за київським часом поточної доби, що передує даті валютування.

ФК Абекор не виконує платіжну операцію, якщо платіжна інструкція відкликана.

При цьому після списання коштів з рахунку платника або настання дати валютування платіжної інструкції для ініціатора настає момент безвідкличності платіжної інструкції.

Відкликання платіжної інструкції здійснюється користувачем шляхом надання розпорядження про відкликання платіжної інструкції до ФК Абекор:

- в електронному вигляді, на електронну пошту ФК Абекор abekorfc@ukr.net, яке підписане кваліфікованим електронним підписом платника;

- в паперовій формі, шляхом надсилання відповідного листа на адресу місцезнаходження ФК Абекор: 04080, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 82а, корп. Б, офіс 144;

- в будь-який інший спосіб, що забезпечить отримання ФК Абекор цього розпорядження від платника.

ФК Абекор фіксує дату і час отримання ним розпорядження про відкликання платіжної інструкції в операційно-обліковій системі, при цьому з відкликанням платіжної інструкції одночасно відкликається згода платника на виконання платіжної операції (за наявності), а в разі відкликання згоди платника на виконання платіжної операції - платіжна інструкція. Настання моменту безвідкличності платіжної інструкції в платіжній системі може визначатися правилами відповідної платіжної системи, учасником якої є ФК Абекор.

ФК Абекор приймає платіжні інструкції та інші розпорядження користувача в операційний час протягом операційного дня, який:

- для ініціювання платником/ініціатором платіжних операцій на вебсайті встановлено з 00 години 00 хвилин 00 секунд за київським часом до 23 години 59 хвилин 59 секунд за київським часом поточної доби;

- для ініціювання платником-суб’єктом господарювання платіжної операції, шляхом подання Реєстру виплат встановлено з 00 години 00 хвилин 00 секунд за київським часом до 23 години 59 хвилин 59 секунд за київським часом поточної доби.

Робочий час працівників ФК Абекор:

Пн — Пт: 9:00 - 18:00

Обідня перерва: 13:00 - 14:00

Субота, Неділя: вихідні

Строк виконання ФК Абекор переказу коштів, що ініційований користувачем, визначається згідно ч.6, 7 ст.47 Закону України «Про платіжні послуги» в умовах Договору, що укладається між ФК Абекор та користувачем – до 3-х операційних днів, якщо інший строк не визначений правилами роботи платіжної системи, учасником якої є ФК Абекор та умовами Договору.

Ліміти (обмеження) використання платіжних інструментів (платіжних карток), для ініціювання безготівкових переказів з використанням реквізитів платіжних карток у пунктах надання фінансових послуг та/або на веб-сайтах в мережі Інтернет встановлюються банками-емітентами/банками-еквайрами/платіжними системами, зокрема але не виключно:

- максимальна сума переказів по одній платіжній картці протягом одного календарного дня може складати до 29 999 грн. 99 коп. у випадках передбачених ст.14, 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про ПВК/ФТ). Або від 30 000 грн. 00 коп. до 400 000 грн. 00 коп., для платників (ініціаторів) /отримувачів, у випадках, передбачених ст.14 Закону про ПВК/ФТ (за відсутності інших підстав для відмови) згідно Закону про ПВК/ФТ;

- максимальна сума переказів по одній платіжній картці протягом одного календарного дня може складати до 10 (десяти) операцій.

Надання послуг з переказу коштів користувачам здійснюється Фінансовою установою виключно в національній валюті – гривні

Факт надання ФК Абекор користувачу послуги з переказу коштів підтверджується:

- розрахунковим-касовим документом (квитанцією, чеком тощо), що видається користувачу-фізичній особі;

- актом наданих послуг, іншим первинним документом, що складається згідно Договору;

- іншим документом, який формується/складається та надається відповідно до вимог нормативних актів Національного банку України.

Вартість послуг ФК Абекор з переказу коштів (тарифи, комісійна винагорода та збори), які користувач має сплатити:

а) для користувачів-фізичних осіб - від 0 грн. 00 коп. до 1000 грн. 00 коп. за виконання ФК Абекор кожного окремого переказу коштів, ініційованого фізичною особою-платником(ініціатором). Остаточна сума вартості послуг надається(демонструється) цій фізичній особі-платнику(ініціатору):

- на моніторі ПТКС(наразі ФК Абекор не використовує у своїй діяльності ПТКС), до моменту надання фізичною особою-платником(ініціатором) згоди на укладання договору та несення готівкових коштів до ПТКС – для переказів, що ініціюються в готівковій формі(наразі ФК Абекор не надає цей вид переказів);

- на вебсайті в мережі Інтернет https://easypay.ua (в т.ч. при використанні платіжного(мобільного) застосунку easypay), до моменту надання фізичною особою-платником(ініціатором) згоди на укладання договору – для переказів, що ініціюються в безготівковій формі.

б) для користувачів-суб’єктів господарювання – вартість послуг ФК Абекор з переказу коштів визначається умовами договору, що укладається користувачем-суб’єктом господарювання з ФК Абекор, що може становити до 1000,00 гривень за виконання ФК Абекор кожного окремого переказу коштів, якщо інше не погоджено в такому договорі.

Штрафи, пені, що застосовуються до обраної користувачем платіжної послуги з переказу коштів, та методика їх обчислення, визначається умовами Договору, що укладений користувачем з ФК Абекор, які розміщені на цій вебсторінці, у відповідності до ст. 87, 88 Закону України «Про платіжні послуги».

Надання Фінансовою установою послуг з переказу коштів користувачам здійснюються без залучення комерційних агентів.

Інформація про види переказів коштів, до надання користувачам яких залучені надавачі платіжних послуг-посередники:

- перекази коштів, що ініціюються користувачами з використанням реквізитів електронних платіжних засобів, для їх зарахування на рахунки отримувачів, виконуються ФК Абекор з залученням банків-еквайрів(посередників) в рамках міжнародних платіжних систем MasterCard International та Visa International, а також внутрішньодержавної платіжної системи Національна платіжна система «Український платіжний простір» (ПРОСТІР) (карткові платіжні системи), а саме: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- перекази коштів, що виконуються в платіжній системі ВПС, учасником якої є ФК Абекор, зараховуються на рахунки отримувачів розрахунковим банком платіжної системи ВПС - АТ «ОЩАДБАНК», код за ЄДРПОУ 00032129 та АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", код за  ЄДРПОУ 13857564

Також, ФК Абекор є агентом з розповсюдження та агентом з розрахунків банка-емітента електронних грошей "ПРОСТІР", яким виступає банк-резидент АБ «УКРГАЗБАНК» (місцезнаходження: Україна, 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, код ЄДРПОУ 23697280,

найменування офіційної сторінки в мережі Інтернет https://www.ukrgasbank.com/), що є учасником - внутрішньодержавної платіжної системи Національна платіжна система «Український платіжний простір» (ПРОСТІР).

Найменування отримувачів коштів (юридичних осіб), на користь яких здійснюються перекази коштів та з якими ФК Абекор укладені відповідні договори, розміщено та можна переглянути у відповідних розділах вебсайту в мережі Інтернет за адресою https://easypay.ua :

  • ПІДПРИЄМСТВО "ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОТРАНС".

Інформація про спосіб комунікації з ФК Абекор та обсяг, порядок і часовий проміжок надання інформації відповідно до обраної користувачем платіжної послуги:

Контактна інформація ФК Абекор, для звернень користувачів послуг з переказу коштів:

Адреса Фінансової  установи: 04080, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 82а, корп. Б, офіс 144.

Контактний номер телефону: (044) 206-85-70 (вартість дзвінка для користувача, визначається згідно тарифів оператора зв’язку, що надає такі послуги користувачу). Дзвінки приймаються в робочі години, згідно графіку роботи.

Електронна пошта: abekorfc@ukr.net

Засоби зв'язку для передавання інформації або повідомлення відповідно до Договору, включаючи технічні вимоги до обладнання та програмного забезпечення користувача (за потреби), визначаються умовами Договору або додатками до нього.

Механізм захисту прав користувача та порядок врегулювання спірних питань, що можуть виникати у процесі надання послуг з переказу коштів:

Усі спірні питання та/або розбіжності, що виникають між ФК Абекор та користувачами, вирішуються шляхом взаємних консультацій та переговорів між ними.

У випадку неможливості врегулювання спорів між ФК Абекор та користувачами шляхом переговорів, для їх вирішення користувач може звернутися до компетентного державного органу, який Україні здійснює державне регулювання діяльності ФК Абекор або суду, згідно чинного законодавства.

У разі нездатності ФК Абекор своєчасного та повного завершення/виконання переказу коштів, що ним виконується в платіжній системі ВПС, за такими зобов’язаннями розрахунок проводить оператор ВПС, відповідно до умов укладеного договору про участь ФК Абекор у ВПС. Це гарантує своєчасне та в повному обсязі виконання ФК Абекор взятих на себе зобов’язань з переказу коштів, що ним виконуються у ВПС.

Користувачі та/або інші заінтересовані особи, для з’ясування спорів щодо невиконання/неналежного виконання ФК Абекор послуг з переказу коштів в платіжній системі, мають право звертатися із відповідним запитом до оператора платіжної системи, який розглядає заяви користувачів згідно правил роботи цієї платіжної системи.

Ознайомитися з порядком взаємодії зі споживачами фінансових послуг та порядком розгляду звернень споживачів.

Ознайомитися з порядком і процедурами захисту персональних даних споживачів.

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності ФК Абекор:

Національний банк України

адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9
тел: 0-800-505-240
e-mail: nbu@bank.gov.ua

Посилання на розділ “Захист прав споживачів” на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку - https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection

Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві

адреса: 04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 10/8
тел. (044) 486-54-86
e-mail: info@kyiv-dpss.gov.ua

Інформація про заходи безпеки:

Інформація про зобов’язання користувача щодо забезпечення ним збереження платіжних інструментів та індивідуальної облікової інформації:

Користувач зобов’язаний надійно зберігати та в жодному разі не розголошувати і не передавати третім особам:

- індивідуальну облікову інформацію(паролі/отп-паролі(одноразовий пароль)/коди, отримані від Фінансової установи; обліковий ідентифікатор користувача(набір цифр (інших знаків), згенерований автоматизованою системою Установи верифікованому користувачу, що ідентифікує особу користувача в системі обліку клієнтів ФК Абекор, та використовується для отримання платіжних послуг Фінансової установи); інші дані, використання яких дозволяє ініціювати платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунку, в т.ч. з використанням електронного платіжного засобу, емітованого користувачу емітентом електронних платіжних засобів(не розголошувати ПІН-код, слово – пароль, CVV2/CVC2-код, отп-паролі, не розголошувати реквізити платіжної картки, не вчиняти інші дії, визначені емітентом електродного платіжного засобу, законним держателем якого є користувач), які використовуються ним для ініціювання платіжної операції;

- засоби (мобільної SIM-картки із фінансовим номером телефону(далі – фінансовий номер телефону), що використовується ним для ініціювання платіжних операцій через Фінансову установу; пристрою з встановленою SIM-карткою мобільного номеру телефону, на який здійснюється надсилання паролів/кодів, іншої інформації; електронні платіжні засоби(платіжні картки), видані користувачу емітентом електронних платіжних засобів; тощо), які використовуються ним для ініціювання платіжної операції.

У випадку втрати користувачем індивідуальної облікової інформації, що надана йому ФК Абекор /мобільної SIM-картки із фінансовим номером телефону(далі – фінансовий номер телефону) або пристрою на якому вона використовувалася, що використовується ним для ініціювання платіжних операцій через Фінансову установу або виникнення у користувача підозри, що вони могли бути втрачені, або виникнення ризику їх несанкціонованого використання, користувач зобов'язаний негайно виконати одну з таких дій:

- звернутися до ФК Абекор за телефоном: (044) 206-85-70  і заявити про такий факт;

- звернутися до ФК Абекор шляхом надіслання повідомлення на електронну пошту abekorfc@ukr.net.

Інформація про процедури проведення заходів, спрямованих на запобігання невиконанню або неналежному виконанню платіжних операцій, а також про відповідальність ФК Абекор у разі невиконання або неналежного виконання платіжних операцій:

ФК Абекор, має право(а у випадках визначених законодавством зобов’язана) ухвалити рішення про:

  • зупинення здійснення платіжної операції з переказу коштів, що ініційовані користувачем, від якого отримано повідомлення про втрату індивідуальної облікової інформації/засобів користувача, що використовуються ним для ініціювання платіжних операцій з переказу коштів через ФК Абекор;
  • припинення або зупинення платіжної операції з переказу коштів в разі відсутності даних про платника (ініціатора переказу) та/або отримувач та/або недостатності/некоректності інформації, якою повинна супроводжуватися фінансова операція з переказу коштів у випадках, передбачених статтею 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
  • зупинення здійснення підозрілої фінансової (фінансових) операції (операцій), відмовитися від проведення підозрілої фінансової операції, а також застосувати інші застережні заходи;
  • здійснення додаткової ідентифікації користувача шляхом перевірки його документів, в т.ч. шляхом отримання такої інформації від користувача/отримувача переказу коштів або з інших офіційних джерел(за наявності).

У разі виконання помилкової, неналежної, неакцептованої платіжної операції або виконання платіжної операції з порушенням установлених законом строків, ФК Абекор на запит користувача, якого вона обслуговує, невідкладно вживає заходів для отримання всієї наявної у ФК Абекор інформації про платіжну операцію та надає її користувачу без стягнення плати, згідно чинного законодавства.

У разі помилкового переказу коштів з карткового рахунку клієнта, що стався з вини ФК Абекор,

ФК Абекор несе відповідальність перед користувачами за невиконання або неналежне виконання платіжних операцій з переказу коштів відповідно до закону та умов укладеного з ним договору, якщо не доведе, що платіжні операції виконані ФК Абекор належним чином.

Інформація про процедури взаємодії між ФК Абекор та користувачем на випадок шахрайства (підозри шахрайства) або загрози безпеці виконання платіжної операції:

Якщо користувачу стало відомо про факти шахрайства/підозри на здійснення шахрайських дій з використанням послуг ФК Абекор /дії, як мають ознаки шахрайства з платіжними даними/персональними даними/ індивідуальною обліковою інформацією користувача, та/або користувач втратив платіжну картку та/або заблокував її з причин підозр щодо несанкціонованого доступу третіх осіб, про дзвінки/SMS-повідомлення/повідомлення, надіслані у месенджери тощо від третіх осіб щодо намагання отримати інформацію, яка дає змогу ініціювати платіжні операції через ФК Абекор, користувач має негайно повідомити про це ФК Абекор:

- звернутися до ФК Абекор за телефоном: (044) 206-85-70  і заявити про такий факт;

- звернутися до ФК Абекор шляхом надіслання повідомлення на електронну пошту abekorfc@ukr.net

Користувач повинен вказати прізвище ім’я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків, контактний номер телефону, за необхідності пройти верифікацію його особи(за необхідності) та описати ситуацію, що виникла\про яку стало відомо.

Інформація про процедури взаємодії між ФК Абекор та користувачем у разі здійснення неакцептованих, помилкових, неналежних платіжних операцій та порядок звернення користувача за відшкодуванням збитків, завданих у результаті платіжних операцій, проведених ФК Абекор:

В разі здійснення користувачем неакцептованих, помилкових, неналежних платіжних операцій, користувач зобов’язаний повідомити про це ФК Абекор шляхом:

- звернутися до ФК Абекор за телефоном: (044) 206-85-70 і заявити про такий факт;

- звернутися до ФК Абекор шляхом надіслання повідомлення на електронну пошту abekorfc@ukr.net

Оригінали юридично важливої кореспонденції/їх належно засвідчені копії можуть надсилатися:

- в паперовому вигляді особисто або на адресу ФК Абекор 04080, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 82а, корп. Б, офіс 144;

- в електронному вигляді, засвідчені особистим кваліфікованим електронним підписом/електронним підписом користувача на електронну пошту abekorfc@ukr.net або особисто, шляхом надання працівнику ФК Абекор цієї інформації з носія інформації, тощо;

ФК Абекор в обов’язковому порядку розглядає заяви (повідомлення) користувачів щодо помилкових, неналежних, неакцептованих платіжних операцій, ініційованих через ФК Абекор, надає користувачу можливість одержувати інформацію про хід розгляду заяви (повідомлення) і повідомляти в письмовій формі про результати розгляду заяви (повідомлення) у строк, що не перевищує строк, передбачений законом для розгляду звернень (скарг) громадян.

ФК Абекор не є емітентом платіжних інструментів та не є еквайром. Вищезазначена інформація в частині послуг, що надаються ФК Абекор визначається умовами Договору та правилами переказу коштів ФК Абекор, що розміщені та доступні для ознайомлення на цій вебсторінці вище;

Інша інформація щодо ФК Абекор, яка підлягає оприлюдненню згідно законодавства, доступна(розміщена) та користувач може з нею ознайомитися на інших вебсторінках цього вебсайту ФК Абекор.