Надання порук та гарантій

Гарантія (порука) надається ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АБЕКОР» (далі – Фінансова установа або ФК Абекор) на умовах, передбачених договором про надання гарантії (договору поруки), обов’язковими з яких є:

Забезпеченість.

Означає наявність у фінансової компанії права для захисту своїх інтересів, недопущення збитків від неповернення боргу через неплатоспроможність принципала.

Терміновість.

Означає, що гарантії (порука) надаються на визначений договором термін.

Повернення.

Передбачає повернення боргу принципалом у разі виконання банком платежу по гарантії (поруці).

Платність.

Передбачає, що гарантія (порука) надається за відповідну плату.

Цільове використання.

Зумовлює наявність документів, що підтверджують зобов’язання принципала, для забезпечення яких надається гарантія (порука).

Гарантія (порука) надається всім юридичним і фізичним особам, що здійснюють підприємницьку діяльність, зареєстровані як приватні підприємці і мають реальну можливість виконання зобов’язань за договором про надання гарантії (договором поруки).

Умови надання гарантії (поруки) викладені тут «Гарантії та поручительства».