Кредитування юридичних осіб

ТОВ «ФК «АБЕКОР» надає кредит юридичним особам, що є резидентами України та виключно в національній грошовій одиниці України, у порядку визначеному внутрішніми правилами ТОВ «ФК «АБЕКОР» про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, шляхом укладання відповідного договору.
Компанія надає кредити юридичним особам у розмірах, що визначаються, виходячи з потреб позичальника та суми його поточного доходу.


Строк кредиту встановлюється в залежності від цілей об’єкта кредитування, розміру позики та платоспроможності позичальника, але не повинен перевищувати 10 років з дати його надання. Повернення кредиту відбувається у розстрочку, під поруку третьої особи. Юридичні особи погашають кредити шляхом перерахування коштів з особистого рахунку.