Кредитування юридичних осіб

Споживчий кредит ТОВ «ФК «АБЕКОР» – кредит, що надається виключно в національній грошовій одиниці юридичним особам – резидентам України.
Компанія надає кредити юридичним особам у розмірах, що визначаються, виходячи з потреб позичальника та суми його поточного доходу.

Строк кредиту встановлюється в залежності від цілей об’єкта кредитування, розміру позики та платоспроможності позичальника, але не повинен перевищувати 10 років з дати його надання. Повернення кредиту відбувається у розстрочку, під поруку третьої особи. Юридичні особи погашають кредити шляхом перерахування коштів з особистого рахунку.