Гарантії та поручительства

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АБЕКОР» (далі – Товариство/Компанія або ФК Абекор), скорочене найменування: ТОВ «ФК «АБЕКОР» має право надавати послуги з надання гарантій та поручительств на підставі ліцензії, що видана розпорядженням Нацкомфінпослуг №2940 від 27.06.2017 року (строк дії: безстрокова). Відомості про яку розміщено в Державному реєстрі фінансових установ, що знаходиться на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.

Порядок та умови надання гарантії та поручительства:
Порядок надання гарантій та поручительства визначається Внутрішніми правилами ФК Абекор про надання гарантій та поручительств.
Умови надання гарантії визначаються договором про видачу гарантії, що укладається між клієнтом та ФК Абекор у письмовій формі, шляхом його підписання. Типову форму договору про видачу гарантії можна переглянути тут.
Умови надання поруки визначаються договором поруки, що укладається між клієнтом та ФК Абекор у письмовій формі, шляхом його підписання. Типову форму договору поруки можна переглянути тут.

Для отримання гарантії/поруки клієнт надає до ФК Абекор:
• заяву, що складається в довільній формі та повинна містити характер основного зобов’язання на виконання якого буде надаватися гарантія/порука, сума, строк, мета поруки/гарантії, основний кредитор, інше;
• документи, що необхідні для проведення належної перевірки клієнта за переліком, що надається йому ФК Абекор після отримання вищезазначеної заяви;
• інші документи на вимогу ФК Абекор.

Загальна вартість послуг (загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками) визначається:
• в довідках, листах або будь-яким іншим доступним для клієнта чином, що формується та надається клієнту до укладання договору поруки/договору про надання гарантії, на підставі заяви клієнта щодо надання йому гарантії/поруки.
Розмір винагороди ФК Абекор за надання гарантії/поруки може становити від 5 до 40 відсотків річних від предмету, який ними забезпечується, що визначається залежно від суми забезпечення, строку забезпечення, ризиків на які наражається ФК Абекор та інших факторів, та за спільною згодою клієнта і ФК Абекор погоджуються шляхом укладання між ними договору поруки/договору про надання гарантії.

Найменування особи, яка надає посередницькі послуги: посередники відсутні, якщо інше не буде погоджено клієнтом до укладання договору про видачу гарантії (договору поруки).

Наявність у клієнта права на відмову від договору про видачу гарантії/договору поруки та строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору про видачу гарантії/договору поруки, а також інші умови використання права на відмову від договору про видачу гарантії/договору поруки:
Клієнт не має права на відмову від договору про видачу гарантії/договору поруки.

Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір про видачу гарантії/договір поруки:
Клієнт має право розірвати договір про видачу гарантії у разі припинення виданої цим договором гарантії або за згодою сторін.
Розірвання клієнтом договору поруки допускається лише за згодою сторін.
Також, договір про видачу гарантії/договір поруки може бути розірвано за рішенням суду на вимогу клієнта, у разі істотного порушення договору ФК Абекор та в інших випадках, встановлених законом.

Права дострокового виконання договору про видачу гарантії/договору поруки, а також наслідки таких дій:
Клієнт має право достроково виконати забезпечене гарантією/порукою зобов’язання, у разі виконання якого гарантія/порука припиняється.

Порядок внесення змін та доповнень до договору про видачу гарантії/договору поруки:
Зміни та доповнення до договору про видачу гарантії/договору поруки вносяться:
за згодою сторін, шляхом укладання відповідних договорів про внесення змін до договору про видачу гарантії/договору поруки;
за рішенням суду на вимогу однієї із сторін, у разі істотного порушення умов договору другою стороною та в інших випадках, встановлених законом.
Істотним є таке порушення стороною договору про видачу гарантії/договору поруки, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги:
Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку договору про видачу гарантії/договору поруки. Встановлений договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшено ФК Абекор в односторонньому порядку.

Порядок вирішення спорів між клієнтом та ФК Абекор:
Усі спірні питання та/або розбіжності, що виникають між ФК Абекор та клієнтами, вирішуються шляхом взаємних консультацій та переговорів між ними.
У випадку неможливості врегулювання спорів між ФК Абекор та клієнтом шляхом переговорів, для їх вирішення клієнт може звернутися до компетентного державного органу (органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності ФК Абекор) або суду, відповідно до вимог чинного в Україні законодавства.
Законодавство не передбачає застосування ФК Абекор гарантійних фондів чи компенсаційних схем, для виконання ним зобов’язань з надання гарантій/поруки, та такі в останнього відсутні.

Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг:
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АБЕКОР» - 04080, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 82а, корп. Б, офіс 144. Телефон: (044) 206-85-70 (згідно тарифів на послуги зв’язку, що визначені ПАТ «Укртелеком»). Електронна пошта: abekorfc@ukr.net

Контактна інформація органів, які здійснюють державне регулювання щодо діяльності ТОВ «ФК «АБЕКОР»:
Національний банк України
адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9
тел: 0-800-505-240
e-mail: nbu@bank.gov.ua

Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві
e-mail: zvernen@dpss.gov.ua
адреса: 04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 10/8