Фінансова звітність

Фінансова звітність за 2022 рік
Завантажити файл

Фінансова звітність зі звітом незалежного аудитора за 2021 рік
Завантажити файл

Фінансова звітність зі звітом незалежного аудитора за 2020 рік
Завантажити файл

Примітки до фінансової звітності 2018
Завантажити файл

Ф1. Баланс 2018
Завантажити файл

Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах) 2018
Завантажити файл

Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) 2018
Завантажити файл

Ф4. Звіт про власний капітал 2018
Завантажити файл

Аудиторський висновок станом на 31.12.2019 р.
Завантажити файл

Аудиторський висновок станом на 31.12.2018 р.
Завантажити файл

Аудиторський висновок станом на 31.12.2017 р.
Завантажити файл

Аудиторський висновок станом на 31.12.2016 р.
Завантажити файл

Аудиторський висновок станом на 31.12.2015 р.
Завантажити файл