Фінансова звітність

Примітки до фінансової звітності 2018
Завантажити файл
Ф1. Баланс 2018
Завантажити файл
Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах) 2018
Завантажити файл
Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) 2018
Завантажити файл

Ф4. Звіт про власний капітал 2018
Завантажити файл

 
 

Аудиторський висновок станом на 31.12.2018 р.
Завантажити файл

 

Аудиторський висновок станом на 31.12.2017 р.
Завантажити файл

 

Аудиторський висновок станом на 31.12.2016 р.
Завантажити файл

 

Аудиторський висновок станом на 31.12.2015 р.
Завантажити файл