Факторинг

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АБЕКОР» (далі – Товариство/Компанія або ФК Абекор), скорочене найменування: ТОВ «ФК «АБЕКОР» має право надавати послуги факторингу на підставі ліцензії, що видана розпорядженням Нацкомфінпослуг № 2451 від 09.06.2017 року (строк дії: безстрокова). Відомості про яку розміщено в Державному реєстрі фінансових установ, що знаходиться на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.

Порядок та умови надання послуг факторингу:
Порядок надання послуг факторингу визначено Внутрішніми правилами ФК Абекор про надання послуг з факторингу.
Умови надання послуг з факторингу визначаються в договорі факторингу, що укладається між клієнтом та ФК Абекор у письмовій формі, шляхом його підписання. Типову форму договору факторингу можна переглянути тут.

Для отримання послуг факторингу клієнт надає до ФК Абекор:
• заяву, що складається в довільній формі та повинна містити відомості про грошову вимогу (сума, наявна чи майбутня вимога, боржник, документ що є підставою для вимоги з боку клієнта), яку клієнт має намір відступити ФК Абекор, інші відомості;
• документи, що необхідні для проведення належної перевірки клієнта за переліком, що надається йому ФК Абекор після отримання вищезазначеної заяви;
• інші документи на вимогу ФК Абекор.

Загальна вартість послуг (загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками) визначається:
• в довідках, листах або будь-яким іншим доступним для клієнта чином, що формується та надається клієнту до укладання договору факторингу, на підставі заяви клієнта щодо надання йому послуг факторингу.
Розмір винагороди ФК Абекор може становити від 5 до 40 відсотків суми грошових вимог, що визначається залежно від розміру грошових вимог, що передаються клієнтом ФК Абекор та можливостей їх виконання боржником, ризиків на які наражається ФК Абекор та інших факторів, та за спільною згодою клієнта і ФК Абекор погоджуються шляхом укладання між ними договору факторингу.

Найменування особи, яка надає посередницькі послуги: посередники відсутні.

Наявність у клієнта права на відмову від договору факторингу та строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору факторингу, а також інші умови використання права на відмову від договору факторингу:
Клієнт не має права на відмову від укладеного договору факторингу.

Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір факторингу:
Розірвання клієнтом договору факторингу допускається лише за згодою сторін.
Також, договір факторингу може бути розірвано за рішенням суду на вимогу клієнта, у разі істотного порушення договору ФК Абекор та в інших випадках, встановлених законом.

Права дострокового виконання договору факторингу, а також наслідки таких дій:
Клієнт не має права на дострокове виконання договору факторингу.

Порядок внесення змін та доповнень до договору факторингу:
Зміни та доповнення до договору факторингу вносяться:
за згодою сторін, шляхом укладання відповідних договорів про внесення змін до договору факторингу;
за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених законом.
Істотним є таке порушення стороною договору факторингу, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

Неможливість збільшення процентної ставки за договором без письмової згоди клієнта:
Процентна ставка є незмінною протягом усього строку дії договору факторингу.

Порядок вирішення спорів між клієнтом та ФК Абекор:
Усі спірні питання та/або розбіжності, що виникають між ФК Абекор та клієнтами, вирішуються шляхом взаємних консультацій та переговорів між ними.
У випадку неможливості врегулювання спорів між ФК Абекор та клієнтом шляхом переговорів, для їх вирішення клієнт може звернутися до компетентного державного органу (органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності ФК Абекор) або суду, відповідно до вимог чинного в Україні законодавства.
Законодавство не передбачає застосування ФК Абекор гарантійних фондів чи компенсаційних схем, для виконання ним зобов’язань з надання послуг факторингу, та такі в останнього відсутні.

Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг:
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АБЕКОР» - 04080, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 82а, корп. Б, офіс 144. Телефон: (044) 206-85-70 (згідно тарифів на послуги зв’язку, що визначені ПАТ «Укртелеком»). Електронна пошта: abekorfc@ukr.net

Контактна інформація органів, які здійснюють державне регулювання щодо діяльності ТОВ «ФК «АБЕКОР»:
Національний банк України
адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9
тел: 0-800-505-240
e-mail: nbu@bank.gov.ua

Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві
e-mail: zvernen@dpss.gov.ua
адреса: 04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 10/8